Вернуться к обычной версии
Ru  |  En

Kirov branch

Kirov Branch of Nefrosovet

Address: 610000, Kirov,  Karl Liebknecht, 13
Tel.: +7 (8332) 21-98-54 
E-mal: kirov@nefrosovet.ru 
Skype: teledializ_kirov

Ag. Chief Physician of Kirov Branch of Nefrosovet - Sergey Smirnov

Mob.: +7(919) 520-09-86
E-mail: Sergey.Smirnov@nefrosovet.ru
E-mail: kirov@nefrosovet.ru
Skype: teledializ_kirov

Department of Nephrology and Hemodialysis of Kirov Branch of Nefrosovet in Kirov 

Address: 610027, Kirov region, Kirov, Vorovskogo street,  42
Tel.: +7 (8332) 46-02-81
E-mal: kirov@nefrosovet.ru 
Skype: teledializ_kirov

Personnel of Kirov Branch of Nefrosovet